Crapsregler

Craps är ett tärningsspel som många casinospelare tycker är roligt. Spelet går väldigt snabbt och det gör att man har möjlighet att vinna mycket pengar även genom att spela bara en kort stund. För att kunna spela så använder man två tärningar och alla spelare turas om att vara shooter, vilket är benämningen på den som kastar tärningarna.

Många olika satsningar

Många tror att det är svårt att spela Craps, men det är egentligen inte så svårt som det ser ut. Det som kan röra till det är alla de olika satsningsmöjligheterna som finns. Innan den första spelomgången startas så ska alla spelare nämligen göra en satsning och då finns det flertalet satsningsalternativ att välja bland. Exempelvis kan man satsa på Big 8. Då vinner man ifall en åtta kastas före en sjua. Man kan också göra större satsningar, exempelvis Field, som innebär att man satsar på att få 2, 3, 4, 9, 10 eller 12 på sitt nästa slag. Den spelare som för tillfället är shooter satsar på vad han kommer att få på sitt nästa kast. De övriga spelarna satsar antingen för eller emot shootern, det vill säga att de satsar antingen på om han ska klara sitt kast eller inte.

Come out roll

Det första kastet i varje spelomgång kallas för Come Out Roll och för att maximera sina vinstchanser gäller det att få siffrorna 7 eller 11 i detta kast, men undvika 2, 12 och 13. Får man 7 eller 11 så vinner man direkt hela spelomgången och den aktuella spelaren vinner samtliga spelares insatser. Men om man får 2, 12 eller 13 så innebär det att spelaren har slagit craps och det betyder en direkt förlust. Då går insatserna över till motspelaren och en ny spelomgång påbörjas.

The Point

Om tärningarna istället landar på numren 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 etableras en Point. Då lägger shootern en markering på Point och målet är under resten av spelet att shootern ska försöka kasta the Point igen innan han kastar en sjua. Om shootern lyckas kasta the Point igen så vinner han. Om han får en sjua innan han har kastat the Point så förlorar spelaren och spelomgången är över. Blir kastet något annat så fortsätter spelomgången tills någon spelare antingen får Point eller en sjua.